درباره شرکت دارویی بازرگانی اندیشه شفا طب

شرکت دارویی – بازرگانی اندیشه شفا ظب به صورت سهامی خاص در تاریخ 95/02/25 تحت شماره 481021 در اداره … و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید . این شرکت در زمینه فروش و صادرات داروهای هلدینگ شفا دارو به خارج کشور نقش به سزایی را بر عهده دارد .

چشم انداز شرکت

توسعه و حرکت به سمت صادرات بیشتر به کشورهای خاورمیانه با هدف ارز آوری و اشتغال زایی.

ماموریت و رسالت شرکت

  • ارتقای بهره وری و افزایش در آمد شرکت در قالب فعالیت های اقتصادی و در نتیجه سود آوری بیشتر
  • حضور در نمایشگاههای داخلی و بین المللی
  • فعالیت در بازارهای بین المللی

ارزش های شرکت

  • ما به ایجاد خلاقیت و مشارکت جوانان نخبه و با تجربه توجه خاص داریم .
  • ایجاد محیط کاری امن و فعال با جوانان پرشور و با ایده .

سهامداران

هلدینگ دارویی شفا دارو – شرکت دارویی – بازرگانی اندیشه نگاه سلامت – سمیرا دهقانی

کلیدواژه خود را وارد کنید