درباره ما

شرکت هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس

شرکت سرمایه گذاری آواتیس افتخار دارد قسمت اعظم سرمایه گذاری خود را در بخش تولید ، واردات دارو و غذا ، مکمل های دارویی و غذایی و همچنین صادرات داروهای مرتبط با تولید کارخانجات هلدینگ شفادارو به کشورهای دیگر اختصاص داده است. از اهداف این شرکت نخبه پروری و کار آفرینی و رفع نیاز مبرم دارویی –  غذایی کشور میباشد و در این مسیر گام بلندی با همکاری جوانان و متخصصین برداشته  خواهد شد. ما مفتخر به حرکت در راستای احداث دو کارخانه ی  عظیم دارویی در جهت کمک به خود کفایی کشور هستیم

کلیدواژه خود را وارد کنید