سخن مدیر عامل

سخن مدیر عامل

هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس تلفیقی است از دانش، تخصص ، تجربه ، جهت ارائه ی محصولات با کیفیت و خدمات مناسب به مشتریان. ما بر این باوریم که توسعه ی هلدینگ آواتیس جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص، تحقق نخواهد یافت.در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری ، ارتقای کیفیت خدمات ، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده ، نه یک شعار ، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است. تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است ، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری ، بهبود مستمر ، ارتقای دانش و کاهش هزینه ها جزو اولویت ها و برنامه های مدیران هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس است.هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس با استعانت از خداوند متعال و داشتن تجارب مفید مدیران توانمند و لایق خود همواره تلاش نموده تا در زمینه های دارو و غذا و (…. ) موجبات تامین نیازهای هموطنان عزیز را در این حیطه ی حیاتی فراهم آورد. امید که درآینده نزدیک شاهد شکوفایی همه جانبه و خودکفایی میهن عزیزمان باشیم.

دکتر فرشاد دهقانی
مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس

کلیدواژه خود را وارد کنید