همکاران ما

noimageavailable
دکتر محسن شیخ علیا لواسانی
مدیر عامل
شرکت دارویی - بازرگانی اندیشه نگاه سلامت
noimageavailable
دکتر الهام شادالویی
مسئول فنی
شرکت دارویی - بازرگانی اندیشه نگاه سلامت
noimageavailable
دکتر محمد سعید خیرخواه
مدیر عامل
شرکت دارویی آواتیس فارمد
dr
دکتر فاطمه سادات حسینی
مسئول فنی
شرکت دارویی آواتیس فارمد
نادر یوسفی
آقای نادر یوسفی
مدیریت مالی و اداری
هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس فارمد
كارشناس مالي هلدينگ سرمايه گذاري آواتيس
آقای سهیل نژند
کارشناس مالی
هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس فارمد
noimageavailable
سرکار خانم سعیده انوری
مدیریت دفتر
هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس فارمد
صالحی
آقای ابوالفضل صالحی
مسئول بخش بازرگانی و فروش

کلیدواژه خود را وارد کنید