همکاران ما

دکتر لواسانی
دکتر محسن شیخ علیا لواسانی
مدیر عامل
شرکت دارویی - بازرگانی اندیشه نگاه سلامت
dr shadaloe
دکتر الهام شادالویی
مسئول فنی
شرکت دارویی - بازرگانی اندیشه نگاه سلامت
دکتر محمد سعید خیرخواه
دکتر محمد سعید خیرخواه
مدیر عامل
شرکت دارویی آواتیس فارمد
dr
دکتر فاطمه سادات حسینی
مسئول فنی
شرکت دارویی آواتیس فارمد
نادر یوسفی
آقای نادر یوسفی
مدیریت مالی و اداری
هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس فارمد
كارشناس مالي هلدينگ سرمايه گذاري آواتيس
آقای سهیل نژند
کارشناس مالی
هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس فارمد
anvari
سرکار خانم سعیده انوری
مدیریت دفتر
هلدینگ سرمایه گذاری آواتیس فارمد
صالحی
آقای ابوالفضل صالحی
مسئول بخش بازرگانی و فروش

کلیدواژه خود را وارد کنید