پیام تبریک روز دارو ساز

پیام تبریک روز دارو ساز

پیام تبریک روز دارو ساز

( لا طبیب من لا طبیب له )

از مژده ی حبیب دلم شاد و خرم است / وز نسخه ی طبیب تنم ایمن از بلاست

روز 5 شهریور ، روز بزرگداشت زکریای رازی و روز دارو سازی را بر داروسازان عزیز و زحمت کش هلدینگ سرمایه گزاری آواتیس سرکار خانم دکتر شادالویی و سرکار خانم دکتر حسینی تبریک میگویم . در پناه حضرت حکیم پایدار و برقرار باشید

شرکت دارویی – بازرگانی اندیشه نگاه سلامت
دکتر محسن لواسانی

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید