بایگانی ماهانه: اکتبر 2019

١٤مهرماه، روز ملي دامپزشكي

١٤مهرماه، روز ملي دامپزشكي

چو حيوان از شفا سرمست گردد/طبيب از فرط شادي مست گردد خدا شفي و اين خود افتخاري است /كه دستي با خدا همدست گردد   ١٤مهرماه، روز ملي دامپزشكي را به دامپزشكان محترم و زحمت كش هلدينگ سرمايه گزاري آواتيس، جناب آقاي دكتر لواساني و جناب آقاي دكتر خيرخواه تبريك عرض مي نماييم. در پناه […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید